miércoles, 30 de diciembre de 2015

L'Anguleru. ¿Quién ye Xesús El Ruleru?

¿Quién ye Xesús El Ruleru?

Xesús El Ruleru ye´l Mestru Llendador de la Ría d'Avilés/Abiyés.

Amás del primer ruleru foi, pescador y anguleru de la ría d'Avilés.

No hay comentarios:

Publicar un comentario